Fundusze Europejskie 2014-2020

 

Chociaż szczegóły nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej, nie są jeszcze znane, a prace legislacyjne i konsultacje społeczne nadal trwają, już teraz znamy kwoty środków, które Polska oraz poszczególne województwa otrzymają w ciągu kolejnych siedmiu lat członkowstwa w strukturach UE. Małopolska po raz kolejny będzie należała do grupy województw, które mogą liczyć na największe wsparcie.

W nowej perspektywie finansowej Polska otrzyma z budżetu europejskiego aż 72,9 mln euro na szeroko pojęty rozwój. Na szczególne wsparcie mogą liczyć projektu z obszaru:

 • innowacji,
 • przedsiębiorczości,
 • badań i rozwoju,
 • energii odnawialnej,
 • ekologicznego transportu,
 • społeczeństwa informacyjnego,
 • edukacji i rynku pracy.

Polityka spójności w perspektywie finansowa 2014-2020 realizowana będzie poprzez 16 regionalnych programów operacyjnych i 6 programów krajowych, tj.

1. Infrastruktura i Środowisko – 24,2 mln euro

2. Inteligentny Rozwój – 7,6 mln euro

3. Wiedza, Edukacja, Rozwój – 3,2 mln euro

4. Polska Cyfrowa – 1,9 mln euro

5. Polska Wschodnia – 2 mld euro

6. Pomoc Techniczna

 

O tym na co przeznaczone zostaną środki finansowe z budżetu unijnego, współdecydować będą województwa, którym przyznano do dyspozycji określone pule środków. Regiony będą miały do dyspozycji aż 30% funduszy, w tym odpowiednio:

 • śląskie – 3,1 mld euro
 • małopolskie – 2,6 mld euro
 • wielkopolskie – 2,2 mld euro
 • dolnośląskie, lubelskie, łódzkie – 2 mld euro
 • podkarpackie, mazowieckie – 1,9 mld euro
 • kujawsko-pomorskie, pomorskie – 1,7 mld euro
 • warmińsko-mazurskie – 1,5 mld euro
 • zachodniopomorskie – 1,4 mld euro
 • świętokrzyskie – 1,2 mld euro
 • podlaskie – 1,1 mld euro
 • opolskie, lubuskie – 0,8 mld euro.

 

Podobnie jak w poprzednich latach, zostanie także uruchomiony program operacyjny skierowany do obszarów wiejskich oraz do branży rybołówstwa.

 

Już teraz warto zaplanować inwestycje, które zrealizowane zostaną w latach 2014-2020 i przygotować się do aplikowania o wsparcie finansowe z Funduszy Europejskich. MG Premium pomoże Państwu zdobyć informacje na temat możliwości wsparcia określonego projektu i zajmie się przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej.

 

Zapraszamy do współpracy

Zespół MG Premium

 

 

 

Copyright 2012 MG Premium - Dotacje-unijne.org. Wdrożenie: Krzysztof Młodawski przy pomocy Joomla!
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free